Sunday, April 11, 2010

Kebenaran Panji Kepimpinan Di Atas Kelurusan Jalan

Allah swt telah melantik khalifah di bumi ini,
dari kalangan manusia yang beraqal,
iaitu bagi memimpin kesejahteraan dunia,
kehidupan yang sementara.

Dunia tempat memimpin,
Akhirat tempat hisab bagi setiap pimpinannya.

Manusia ini tidak lepas dari kesilapan,
Dan manusia itu juga tidak lepas dari kesilapan.

Maka sabda Nabi saw,
”Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab di ats setiap pimpinannya”.

Setiap manusia bertanggungjwb ke ats manusia yg lain,
Seorang muslim bertanggungjwb keats muslim yg lain.
Seorang pemimpin bertanggungjwb ke ats pimpinannya.
Dan seorang yg dipimpin bertanggungjwb ke ats pemimpinnya.

Pemimpin yang suci akidahnya,
Yang benar syariatnya,
Dan suci hatinya,
Itulah kepimpinan yang dibantu Allah.

Pemimpin yang beriman,
Pemimpin yang ikhlas,
Pemimpin yang amanah,
Itulah pemimpin yang berjaya meninggikan kalimah Allah.

No comments: