Monday, October 3, 2011

Lumpur

Nas kitab Kifayatul Muhtadi karangan Allamah Syeikh Muhammad Nur bin Muhammad bin  Ismail Al-Fathani :

“..Dan demikian lagi (yakni dimaafkan) najis yang tiada kelihatan pada mata yang pertengahan  dan jika adalah najis itu daripada anjing atau babi sekalipun maka dimaafkan daripadanya maka apabila mengenai ia akan sesuatu tiada menajiskan dia demikian lagi dimaafkan daripada sedikit lumpur jalan raya yang diyakinkan najisnya dan jika daripada najis yang mughallazah sekalipun selama tiada nyata ain najis dan bersalahan2 qadar lumpur yang dimaafkan daripadanya kerana bersalahan2 masanya dan tempatnya daripada kain dan badan maka qadar yang dimaafkan dia pada masa hujan, tiada dimaafkan pada masa kemarau dan qadar yang dimaafkan dia pada kaki baju dan kaki kain baju tiada dimaafkan dia pada tangannya dan tangan bajunya..”


1. Sekalian najis yang tiada kelihatan pada mata orang yang pertengahan adalah dimaafkan walaupun ianya    adalah najis mughallazah. Orang yang pertengahan yakni orang yang tidak terlalu tajam dan tidak terlalu rabun mata.

           2. Lumpur yang terpercik kena pada kain adalah dimaafkan walaupun lumpur itu diyakini bahawa ada najis padanya selama tiada ‘ain najis (diri najis) kelihatan pada kain.

     3. Ada beberapa had lumpur yang terpercik yang dimaafkan :
a.       Waktu dalam keadaan hujan dan berlumpur atau lecak. Adapun, dalam keadaan kemarau tiada dimaafkan.
b.      Terpercik itu pada pakaian bahagian kaki baju. Adapun, bahagian kaki baju dan keatas seperti lengan adalah tidak dimaafkan.

Wallahua'alam.
Ini hanyalah daripada ilmu yang sedikit yang telah aku pelajari daripada masyaikhku. Mohon teguran jika ada salah silap.  

Rujukan:
        1. Kifayatul Muhtadi

No comments: