Saturday, March 19, 2011

Sima' Pemalu Hati


                                             Qasidah Waktusyahr daripada Nurul Mustofa

Telah berkata Imam Ghazali : " .. Bermula lagu syair bernazam itu memberi bekas ia bagi kesukaan roh yakni hati.. " 


Telah mencari-cari oleh mereka itu pemuda pemudi pada ini zaman akan hiburan-hiburan Islam. Tetapi mereka tidak menjumpainya lalu telah mengambil oleh mereka itu (pemuda pemudi pada ini zaman) akan hiburan-hiburan daripada bukan Islam. Tanpa disedari, telah mengikut oleh mereka itu akan jejak langkah budaya bukan Islam melalui lagu-lagu itu.  Maka, hati mereka itu dikerasi dengan lagu-lagu tersebut.  Oleh kerana itu, terpancarlah sifat-sifat yang buruk pada kelakuan mereka itu daripada hati yang keras.

"Lembutkan hati-hati kalian dengan berzikir siang dan malam, senang maupun susah kerana dengan berzikir hati kalian akan menjadi tenang. " 
- Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad-

Qasidah adalah pujian-pujian kepada Rasullullah saw. Ia adalah sebahagian daripada hiburan-hiburan didalam Islam supaya bertambah kecintaan kepada Rasulullah saw.  Telah berkata Imam Ghazali : " .. Bermula lagu syair bernazam itu memberi bekas ia bagi kesukaan roh yakni hati.. " 

No comments: